بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و شركت هاي 93.7دانش بنيان
1394/02/07 تاريخ
27 تعداد مرور
بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و شركت هاي 93.7دانش بنيان
1394/02/07 تاريخ
21 تعداد مرور
بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و شركت هاي 93.7دانش بنيان
1394/02/07 تاريخ
29 تعداد مرور
بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و شركت هاي 93.7دانش بنيان
1394/02/07 تاريخ
23 تعداد مرور
بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و شركت هاي 93.7دانش بنيان
1394/02/07 تاريخ
26 تعداد مرور
بازديد معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد از غرفه مركز رشد فناوري گياهان دارويي و شركت هاي 93.7دانش بنيان
1394/02/07 تاريخ
20 تعداد مرور
IMG_1450
1394/02/07 تاريخ
25 تعداد مرور
IMG_1457
1394/02/07 تاريخ
26 تعداد مرور
IMG_1516
1394/02/07 تاريخ
20 تعداد مرور

<   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱   >

 

۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
لینک ها
*دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
*اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
*مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه خوراسگان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان
*مرکز توسعه آموزش و تحقیق و مرکز مشاوره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان
*اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - تلفن تماس 5354069-0311 و یا 9-5354001 - 0311 داخلی 2492
Powered by DorsaPortal