برگزاري اولين رويداد استارتاپ گراينداصفهان-دانشگ اه آزاد اسلامي واحد اصفهان
1394/02/07 تاريخ
12 تعداد مرور
پنجمين جشنواره نوآوري و شكوفايي
1394/02/07 تاريخ
13 تعداد مرور
چهارمين جشنواره ملي علم تا عمل1392
1394/02/07 تاريخ
14 تعداد مرور
چهارمين جشنواره ملي علم تا عمل1392
1394/02/07 تاريخ
11 تعداد مرور
دريافت گواهينامه اشتهار به خلاقيت در نخستين جشنواره ايران خلاق
1394/02/07 تاريخ
14 تعداد مرور
سومين جشنواره علم تا عمل
1394/02/07 تاريخ
11 تعداد مرور
نخستين جشنواره اختراعات و ابتكارات تهران-92
1394/02/07 تاريخ
13 تعداد مرور
نخستين نمايشگاه ملي گياهان دارويي
1394/02/07 تاريخ
16 تعداد مرور
نخستين نمايشگاه ملي گياهان دارويي
1394/02/07 تاريخ
15 تعداد مرور

<   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱   >

 

۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
لینک ها
*دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
*اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
*مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه خوراسگان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان
*مرکز توسعه آموزش و تحقیق و مرکز مشاوره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان
*اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - تلفن تماس 5354069-0311 و یا 9-5354001 - 0311 داخلی 2492
Powered by DorsaPortal